Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Mobile Header

  Vítejte

  S bohatou historií nejstarších veletrh? světa a dynamickou sou?asností pat?í Lipské veletrhy k p?edním německým veletr?ním spole?nostem. Atraktivní výstaviště s kongresovým centrem situované p?ímo u dálni?ního sjezdu nabízí flexibilní ?ešení pro ka?dou akci. Perfektní logistiku veletr?ních hal umístěných okolo grandiózní centrální skleněné haly oceňují vystavovatelé i návštěvníci. Krátké vzdálenosti šet?í ?as, samoz?ejmostí je dostatek parkovacích ploch a optimální návaznost na ve?ejnou dopravu v Lipsku.

  Portfolio po?ádaných veletr?ních akcí zahrnuje širokou škálu aktuálních témat sou?asnosti - od jednoho z největších světových autosalón? p?es špi?kové strojírenské veletrhy a? po p?ední světové veletrhy se zdravotní tematikou. Velké spot?ebitelské veletrhy ka?doro?ně p?ivítají stovky tisíc návštěvník? a pat?í k největším akcím svého druhu v Německu. ?ada dalších odborně profilovaných veletrh? je pak ideální vstupní branou na německý trh se zvláštním akcentem na rozvíjející se region nových spolkových zemí.

  Geografická poloha Lipsko p?ímo p?edur?uje k jeho významné roli v rámci st?edoevropského veletr?ního dění, ?eho? mohou s výhodou vyu?ít i firmy z ?eska a Slovenska. Spole?nost SEPP International s.r.o. jako výhradní zástupce Lipských veletrh? pro ?eskou a Slovenskou republiku nabízí firmám, institucím, státní správě i jednotlivc?m veškerou podporu p?i p?ípravě veletr?ní ú?asti v Lipsku, a? ji? v roli vystavovatele, nebo návštěvníka. Rádi Vám pom??eme s vyplněním p?ihlášek, organizací spole?ných expozic, na Vaše p?ání zajistíme hostesky ?i tlumo?níky, p?ípadně návštěvu odborných německých návštěvník? na Vašem stánku. V dostate?ném ?asovém p?edstihu organizujeme p?edprodej vstupenek a autobusové zájezdy na vybrané veletrhy.

  Máte zájem o bli?ší informace ke konkrétním veletrh?m? Neváhejte nás prosím kontaktovat!

  Kontakt

  LIPSKÉ VELETRHY
  Výhradní zastoupení pro ?esko a Slovensko

  SEPP International s.r.o.
  P?emyslovská 32
  130 00 PRAHA 3
  ?eská republika

  Tel.: +420 2 22 73 44 83

  info@lipskeveletrhy.cz

  http://www.lipskeveletrhy.cz

  CURRENT EVENTS

  • CosmeticBusiness

   International trade fair of the cosmetics supplying industry

   06/17 - 06/18/2020
   button arrow

   Display event calendar button image

   Publisher's details| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2019. All rights reserved.
   高频彩票
   吉林市| 邹城市| 广宗县| 桦甸市| 恩平市| 新安县| 吉木萨尔县| 伊宁县| 大同市| 新化县| 安泽县| 新乡市| 开封市| 建水县| 陵川县| 拜泉县| 右玉县| 南宫市| 昌黎县| 徐汇区| 商丘市| 浦江县| 穆棱市| 赤峰市| 县级市| 兰州市| 宽城| 城口县| 石首市| 绥江县| 遂平县| 嵩明县| 太湖县| 宜都市| 上思县| 称多县| 江西省| 桃源县| 铁岭市| 龙南县| 友谊县|